ObrazySztuka

Malarstwo jako sztuka

Malarstwo jest jedną z gałęzi sztuk plastycznych zaraz obok rzeźby i grafiki. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur, itd.). W malarstwie wyróżnić można dzieła przedstawiające jak i te abstrakcyjne czyli nieprzedstawiające oraz obrazy dwuwymiarowe lub dwuwymiarowe z elementami przestrzennymi. Najogólniej jednak malarstwo można podzielić według techniki jaką konkretne dzieło został wykonane (m.in. obrazy olejne, obrazy akrylowe, malarstwo na szkle, fresk) lub też według tematu jaki przedstawia (np. obrazy abstrakcyjne, pejzażowe, portrety, martwa natura) – najpowszechniejszy podział. Ponadto można jeszcze użyć podziału według funkcji tzn. na przykład malarstwo monumentalne czyli związane z architekturą, przeważnie znacznych rozmiarów, sztalugowe, miniaturowe, dekoracyjne/ozdobne, gabinetowe, książkowe (np. iluminacje). Kryterium, poprzez które możemy sklasyfikować dzieło do konkretnego stylu, może być również rodzaj użytego podłoża (np. ściana, płótno, deska) lub paleta barw (monochromatyczne, polichromatyczne).

 

Niezależnie od wszelkich podziałów, twórczość malarską określają zasady właściwe dla danego okresu w historii. Nowe kierunki kształtowały i nadal kształtują się dzięki poszukiwaniu odmiennych form wyrazu. Przyczynia się to do niezwykłej różnorodności i oryginalności dzieł malarskich. Sztuka zatem jest przede wszystkim wyrazem kultury i można ją zrozumieć rozumiejąc kulturę, która ją stworzyła. Dlatego najlepiej poznawanie historii sztuki rozpocząć od poznania historii kultury. Sztuka, czyli także malarstwo, w perspektywie historycznej była przede wszystkim odbiciem procesów zachodzących w społeczeństwie, polityce i filozofii, a współcześnie spełnia głównie rolę środka propagandowego różnych opcji politycznych i światopoglądowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × 4 =