Malarze

Malarstwo w średniowieczu

Posted on

Średniowiecze to okres znacznego rozwoju malarstwa. W tamtych czasach malowali przede wszystkim na desce. Wszystkie dzieła były tworzone za pomocą farb temerowych oraz trochę później farb olejnych. Najbardziej powszechną tematyką była religia, malarstwo było w całości religijne. Ludzie przez obrazy oddawali hołd Bogu. Nie zwracali oni uwagi na budowę ciała człowieka namalowanego dlatego widać znaczące […]

Obrazy

Op-art

Posted on

Op-art to inaczej mówiąc sztuka optyczna, wizualna ( z angielskiego optical art). Oficjalnie nazwa została nadana przez amerykańskich krytyków sztuki w 1964 roku. Szczyt popularności nurt ten przechodził w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku, głównie na terenie Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.

Obrazy

O co chodzi w sztuce

Posted on

Przyglądając się sztuce nie raz mamy poczucie, że nie rozumiemy tego co artysta chciał przekazać lub też dlaczego dane dzieło jest takie cenne czy popularne. Aby lepiej odbierać sztukę należy zdać sobie sprawę z fundamentalnej prawdy o niej – nie wszystko da się dookreślić, sklasyfikować czy jednoznacznie określić jej wartości.

Obrazy

Sztuka portretu

Posted on

Co tak niezwykłego ma w sobie portret, że absorbuje kolejne pokolenia malarzy i przyciąga tłumy widzów na wystawy? Przede wszystkim stanowi on wyraz głębszych warstw duszy osoby malowanej, a także umożliwia nawiązanie silniejszego kontaktu z odbiorcą.

Obrazy

Sztuka dawna a współczesna w Polsce

Posted on

Zupełnie odwrotnie do tendencji na świecie w Polsce w dalszym ciągu dominuje rynek zbytu na sztukę dawną. Obrazy ręcznie malowane na płótnie naszych klasyków cieszą się największym zainteresowaniem a co za tym idzie są najpewniejszą inwestycją. Większość Polaków lubi malarstwo przedstawiające, realistyczne a najpoważniejsi kolekcjonerzy preferują malarstwo akademickie lub symboliczne. Stąd też obrazy takie osiągają […]

Obrazy

Rynek sztuki polski a zagraniczny

Posted on

Świadomość obywateli i potrzeba posiadania dzieł sztuki na rynkach zagranicznych jest wysoka, w związku z czym znajduje to odzwierciedlenie w jej sprzedaży. Na rynku polskim zauważa się stopniowy wzrost transakcji, co pozwala dobrze rokować na przyszłość. Jednakże w znaczącym stopniu jest on zależny od zarobków. Polskie domy aukcyjne uwzględniły ten czynnik angażując się w sprzedaż […]

Obrazy

Aby galeria była lepsza

Posted on

Żeby wspomóc działanie naszej galerii warto przestrzegać kilku prostych zasad. Większość z odbiorców nie posiada dogłębnej wiedzy w zakresie sztuki, a tym bardziej znajomości całej terminologii artystycznej, toteż należy przekazywać wiedzę i informację w taki sposób, aby były zrozumiałe dla każdego i nie wywoływały poczucia skrępowania.

Obrazy

Malarstwo jako sztuka

Posted on

Malarstwo jest jedną z gałęzi sztuk plastycznych zaraz obok rzeźby i grafiki. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur, itd.). W malarstwie wyróżnić można dzieła przedstawiające jak i te abstrakcyjne czyli nieprzedstawiające oraz obrazy dwuwymiarowe lub dwuwymiarowe z elementami przestrzennymi.

Obrazy

Współczesne techniki malarskie

Posted on

Współczesne techniki malarskie zaczęły się rozwijać po II Wojnie Światowej. Na malarstwo współczesne oddziaływało wiele kierunków w sztuce minionych epok, m.in. abstrakcjonizm, konstruktywizm, surrealizm i dadaizm. Właśnie w tym ostatnim dopatruje się początków sztuki współczesnej.

Obrazy

Obrazy z motywem drzew

Posted on

Drzewa są częstym motywem malarskim, ponieważ zieleń kojarzy się z barwą, kojącą nerwy i nastawiającą pozytywnie. Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób takie drzewa mają zostać przedstawione. Nawiązując do sztuki romantycznej, gdzie przyroda obrazowana była jako groźna i tajemnicza, drzewa przedstawiane były w ciemnej kolorystyce, przywodzącej na myśl nadchodzące zagrożenie.