Obrazy

Malarstwo jako sztuka

Posted on

Malarstwo jest jedną z gałęzi sztuk plastycznych zaraz obok rzeźby i grafiki. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur, itd.). W malarstwie wyróżnić można dzieła przedstawiające jak i te abstrakcyjne czyli nieprzedstawiające oraz obrazy dwuwymiarowe lub dwuwymiarowe z elementami przestrzennymi.

Obrazy

Współczesne techniki malarskie

Posted on

Współczesne techniki malarskie zaczęły się rozwijać po II Wojnie Światowej. Na malarstwo współczesne oddziaływało wiele kierunków w sztuce minionych epok, m.in. abstrakcjonizm, konstruktywizm, surrealizm i dadaizm. Właśnie w tym ostatnim dopatruje się początków sztuki współczesnej.